KNVS - Nerezová nadstavbová vitrína samoobslužná

Štandardné prevedenie s horným plechovým stropom a na plechové podstavbe. Variabilne možné vyrobiť s preskleným stropom a na joklovým ráme (cena je totožná). Základné prevedenie bez osvetlenia. Vyhrievané prevedenie formou individuálneho dopytu.

CENU STANOVÍME NA ZÁKLADE DOPYTU.
×

TOP