KPDN - Pracovná doska nierolenová

Pracovná doska hr. 20 mm. Maximálna dĺžka nierolenové pracovnej dosky 2000 mm.

BUKOVÉ DOSKY SÚ AKTUÁLNE FORMOU DOPYTU.
×

TOP