KCHSVP - Staticky chladiaci vaňa

Chladiaci pult s vevařenou vaňou je ako samostatná súčasť nerez nábytku s využitím do baru alebo do samoobslužných výdajných liniek.

CENU STANOVÍME NA ZÁKLADE DOPYTU.
×

TOP